Ανάπτυξη του τουρισμού. Να έρχονται κι ακόμα περισσότερα κρουαζιερόπλοια όλο το χρόνο στην Καλαμάτα

09/06 @ 15:47

Η πόλη δεν έχει συγκεκριμένη ταυτότητα. Διεξαγωγή συνεδρίων και Επιτροπών για συζήτηση της ταυτότητας της πόλης

03/06 @ 15:48

Περιπατητικός τουρισμός. Διαδρομές στον Ταΰγετο. Περαιτέρω αξιοποίηση αυτού του κοσμήματος της πόλης

02/06 @ 15:49

Μεγαλύτερη εξωστρέφεια της Καλαμάτας (συνέδρια, σεμινάρια, κινητικότητα νέων και μαθητών κτλ)

01/06 @ 15:50

Να υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι στην περιοχή μας και αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο αυτός το τομέας στην περιοχή μας.

29/05 @ 16:12

Χρειάζεται να έχουμε περισσότερη τοπική καλλιτεχνική παραγωγή και σχετική εξωστρέφεια, να μην καταλανώνεται μόνο εσωτερικά.

27/05 @ 15:40

Καλύτερη εικόνα της Καλαμάτας στην είσοδο της πόλης (ταμπέλες, γιγαντοαφίσες, κτλ)

25/05 @ 15:52

Κοινές δράσεις ΤΕΙ και Πανεπιστημίου και ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και συλλόγους της πόλης

23/05 @ 15:41

Βελτίωση της εικόνας του περιπτέρου της Καλαμάτας στο αεροδρόμιο

22/05 @ 15:51

Περισσότερα πάρκα και πράσινο στην πόλη.

22/05 @ 15:03

Συμμετοχή σχολείων και καθηγητών σε περισσότερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα κινητικότητας

19/05 @ 15:38

Προβολή της υποψηφιότητας της Καλαμάτας για Πολιτιστική Πρωτεύουσα στο αεροδρόμιο

18/05 @ 15:52

Αξιοποίηση των διατηρητέων. Να δοθούν κίνητρα για αυτά τα κοσμήματα της πόλης.

16/05 @ 15:53

Χρήσιμη η εκμάθηση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα αν η Καλαμάτα αναδειχθεί σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

15/05 @ 16:10

Μπορούμε να αναδείξουμε περαιτέρω τα τοπικά μας προϊόντα. περισσότερο προβολή τους και προβολή όλης της πόλης!

10/05 @ 16:11