Δημιουργία νέων μορφών συλλογικότητας από αντιπροσωπευτικές κατηγορίες πολιτών (π.χ. νέοι, μαθητές)

29/02 @ 15:23

Τοποθέτηση ηλεκτρονικών οθονών πληροφόρησης σε όλα τα δημόσια κτίρια

28/02 @ 15:18

Η Καλαμάτα και η Μεσσηνία ενδείκνυται για θεματικές διαδρομές. Προσελκύουν πολλούς τουρίστες από το εξωτερικό.

28/02 @ 15:01

Επικοινωνία, δημιουργία, συνεργασία πολιτιστικών εκδηλώσεων  με διαφορετικά ήθη και έθιμα.

25/02 @ 15:15

Να πεζοδρομηθεί όλο το κέντρο!!!

24/02 @ 14:52

Μεγάλα πρόστιμα σε παράνομα παρκαρισμένο σε ράμπα ΑΜΕΑ

21/02 @ 15:16

Βελτίωση: Φωτισμός-διαβάσεις-κίνηση!

20/02 @ 14:52

Πρόγραμμα σαν το Συν Αθηνά για την Καλαμάτα. Συν Καλαμάτα!

19/02 @ 15:17

να δώσουν έμφαση οι χώροι εστίασης σε τοπικά εδέσματα και προιόντα και να τα προωθούν.

14/02 @ 1:09

να δώσουν έμφαση οι χώροι εστίασης σε τοπικά εδέσματα και προιόντα και να τα προωθούν.

14/02 @ 1:09

Προβολή ντοκυμαντέρ με θέμα το διαφορετικό.

13/02 @ 15:16

κυανη ακτη

12/02 @ 19:29

Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης ΡΟΜΑ – Εκπαίδευση – Πολιτιστικές εκδηλώσεις: μουσικές – χορός, ήθη και έθιμα

12/02 @ 15:17

EMBARQ – διαχωρισμός πεζών από κινήσεις οχημάτων δικύκλων με ανισόσταθμα πεζοδρόμια.

09/02 @ 14:58

Να είναι τα αστικά ΜΜΕ προσβάσιμα στα ΑΜΕΑ

09/02 @ 14:45